maanantai 12. elokuuta 2019

The Prequel - Miten Vihreän maailman utopia/dystopia syntyi!

Löysin notes-arkistoni uumenista vanhan, nähtävästi töissä kuittirullalle (kuten aina) hahmotellun selostuksen siitä miten Vihreän Maailman lähtökohtaan - ekologiseen ja rauhanomaiseen elämään, jossa ihmiset ennemmin kuolevat nälkään kuin vahingoittavat toista elävää olentoa - oikein päädyttiin ja mistä systeemin heikkoudet oikein johtuivat. Ehkä tämä kiinnostaa niitä, jotka kirjan ovat lukeneet ja ehkä kuvittelitte itse jotain aivan muuta!

Tällä hetkellä kirjoittamassani avaruusoopperassa on muuten samantapainen alkukuvio Maan tuhoavista siirtokunnista, mutta tarinan juoni ja varsinainen punainen lanka ovat aivan muualla.Miten Vihreä Maailma syntyi

Muutama lukijani tietää lähtötilanteen - ihmiskunnan rippeet elävät primitiivisissä siirtokunnissa ja noudattavat tiukkoja ekologisia vaatimuksia - kaikkien on pakko olla vegaaneja, vain pienen osan maastosta saa käyttää viljelyyn ja niin edelleen. Teknologisesti kehittynyt, mutta tietotaidoltaan rappeutunut Keskusmaailma auttaa ihmisiä joten kuten. Vähäinen teollisuus ja kaivostoiminta sijaitsee karummilla planeetoilla. Keskusmaailma auttaa lähimpiä siirtokuntiaan, mutta kauimmat, usein trooppiset siirtokunnat kärsivät usein nälänhädästä. 

Tuollaisissa siirtokunnissa syntyneet terroristit hyökkäilevät varsin summamutikassa muihin siirtokuntiin pyrkien osoittamaan koko vallitsevan systeemin heikkouden. Saatuaan avukseen Keskusmaailman jäsenen he tuhoavat koko systeemin ja syöksevät siirtokunnat täydelliseen anarkiaan ja valtataisteluun.

Ihmiskunnan apatia, kyvyttömyys kehittyä ja rauhanomainen alistuvuus itsetuhoon saakka mietityttää tarinan henkilöitä. Koska myyttien mukaan ihmiset Maassa asuessaan eivät muuta tehneetkään kun sotivat ja tuhosivat - miten koko ihmisluonto onnistuttiin muuttamaan. 

Miten Vihreä Maailma, oppi siitä, että luonto on tärkeämpi kuin ihminen, oikein syntyi?

Maan teknisen kehityksen huippuvuosina syntyi useita siirtokuntia, jotka vuosisatojen kuluessa muokattiin enemmän tai vähemmän Maata muistuttaviksi terraform- tekniikoilla, joilla aiemmin oli muutettu arktiset alueet ja autiomaat Maassa. Siirtokunnat kehittyivät omiksi sotaisiksi sivilisaatioikseen, joiden liittoutuma hyökkäsi Maan joukkoja vastaan. Tuolloin siirtokuntien liittoutuma levitti laajalle propagandaa Maan asukkaiden erityisestä julmuudesta ja loi oman versionsa Maan historiasta, joka esitteli kulttuuriperimän lisäksi korostetusti Maan sotia ja tuhoja. Jokainen siirtokuntien asukas oppi tämän historian lapsena. 

Sodan aikana Siirtokuntien joukot aiheuttivat niin suunnattoman ydintuhon ketjureaktion Maassa, että suurin osa Maan asukkaista menehtyi ja planeetta muuttui asumakelvottomaksi pitkäksi aikaa. Maan väestön rippeet pakenivat ja katosivat. 

Myös Siirtokunnat kärsivät suuria tuhoja. Lopulta voittanut koalitio päätti toteuttaa akateemisen maailman pitkään suunnittelemaa Vihreän Maailman ohjelmaa, jossa ihmiskunnan luonne ja elämäntapa muuttuisivat radikaalisti. Kaikesta väkivallasta ja ympäristötuhosta haluttiin päästä eroon lopullisesti.

Rikolliset, sotien veteraanit ja lopulta luonnekokeen mukaan väkivaltaan taipuvat ihmiset karkotettiin Mustaan Maailmaan, kaukaiselle vankilaplaneetalle. Rikollisten ja sotilaiden jälkeläiset sterilisoitiin. Koska sodat olivat olleet niin laajoja, jäljelle jäävä populaatio oli varsin pieni. 

Keskusmaailmaksi nimitettyyn siirtokuntaan syntyi akateeminen ja tieteellinen hautomo ja loput ihmiset siirrettiin pois vaurioituneista suurkaupungeista asumattomille alueille aloittamaan alusta pienissä, tarkasti kontrolloiduissa yhteisöissä. Keskusmaailman akatemia suunnitteli heille niin uskonnon, poliittisen järjestelmän kuin elinkeinotkin. 

Jokainen ihminen testattiin varhaisessa teini-isässä. Älykkäät yksilöt pääsivät Keskusmaailmaan koulutettaviksi ja heistä tuli eliittiä. Usein he palasivat Valvojina omiin yhteisöihinsä, sillä he halusivat auttaa omaa heimoaan. Fyysisesti voimakkaat nuorukaiset lähetettiin kaivosmaailmoihin. Primitiiviseen elämään sopeutumattomilta, mutta kunnollisilta ja energisiltä vaikuttavat tehdasmaailmoihin. Tarkoilla testeillä etsittiin väkivaltaan liittyviä piirteitä ja väkivaltaisilta vaikuttavat nuoret steriloitiin ja lähetettiin Mustaan Maailmaan. 

Ajan kuluessa tämä systeemi kuitenkin rappeutui. Keskusmaailmasta muodostui oma yhteisönsä, joka ei halunnut lähettää omia jälkeläisiään pois kotoa tehtaisiin tai primitiivisiin yhteisöihin ja Keskusmaailman vanhemmat alkoivat kouluttaa jälkeläisensä jatkajikseen, vaikka näillä ei olisi ollut suuria lahjoja hallintaan tai infrastruktuurin ylläpitoon. Kaukaisimmat siirtokunnat hylättiin vähitellen avun ulkopuolelle. Kukaan ei enää tullut testaamaan siirtokunnissa, tehdasmaailmoissa tai kaivosmaailmoissa asuvia lapsia. Mustaan Maailmaan lähetettiin enää vain rikolliset, jotka jäivät kiinni Keskusmaailman lähistöllä. 

Päähenkilöt Hadri, Vyema, Nicolas, Näkijä ja Martely ovat kaikki erikoistapauksia. Jos Keskusmaailma olisi jatkanut alkuperäistä käytäntöään he eivät todennäköisesti olisi milloinkaan nousseet kapinaan. Heidät olisi poistettu alkuperäisistä yhteisöistään (Martelya lukuunottamatta, sillä hänen perheensä on salakuljettajia ja elää systeemin ulkopuolella). Hadri olisi todettu vaarallisen älykkääksi ja neuvokkaaksi ja hänet olisi viety Keskusmaailmaan koulutettavaksi. Vyema olisi havaittu liian omapäiseksi ja hänet olisi viety auttamaan jotain vaikeissa oloissa elävää siirtokuntaa tai vaikka kaivosmaailmaa ja näin hän olisi voinut toteuttaa maailmanparannusvimmaansa turvallisin keinoin. Näkijä ja Nicolas ovat  epävakaita persoonia ja taipuvaisia väkivallan ihannointiin, joten heidät olisi todennäköisesti lähetetty Mustaan Maailmaan.

Heidän kapinansa oli mahdollista Vihreän Maailman systeemin rappion vuoksi. 

Millainen sitten on Musta Maailma (joka legendoissa sekoittuu paikkaan, jonne ihmiset päätyvät kuoleman jälkeen)

Millainen on maailma, jonne potentiaalisesti vaaralliset ihmiset ja rikolliset on karkotettu vuosisatojen ajan ilman mahdollisuutta poispääsyyn? Yksikään Keskusmaailman edustaja ei ole uskaltautunut katsomaan.